Mar 132013
 

 

MINUTA

întâlnirii cu reprezentanţii facultăţilor de drept prezenţi la întâlnirea consultativă

desfăşurată la sediul INM în data de 28.02.2013

 

În contextul intrării în vigoare, la 1 octombrie 2011, a noului cod civil şi a necesităţii prefigurării tematicii şi bibliografiei concursului de admitere la INM, în februarie 2012, Institutul Naţional al Magistraturii a organizat o întâlnire cu reprezentanţii facultăţilor de drept din ţară, în scopul consultării acestora şi elaborării unor propuneri privind tematica şi bibliografia concursului sus menţionat, propuneri care să fie avute în vedere de către Consiliul Ştiinţific al INM, tematica şi bibliografia urmând a fi stabilite, potrivit dispoziţiilor legale şi regulamentare, prin hotărâre a Plenului CSM.

Dată fiind diversitatea practicilor existente la nivelul facultăţilor de drept, în ce priveşte includerea în programele de studiu a noilor reglementări, întâlnirea din 2012 s-a dovedit extrem de utilă, prin prisma faptului că s-a ajuns la un consens în ce priveşte chestiunile vizate, ţinându-se cont, pe de o parte, de interesul familiarizării viitorilor practicieni cu noile reglementări şi, pe de altă parte, de necesitatea de a nu îngreuna procesul de pregătire a candidaţilor pentru susţinerea concursului de admitere la INM.

Având în vedere:

 • intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, la 15 februarie 2013
 • necesitatea de a aduce la cunoştinţa viitorilor candidaţi la concursurile de admitere, într-un termen care să le permită  acestora o pregătire corespunzătoare, în ce măsură tematica şi bibliografia acestor concursuri vor include modificările legislative menţionate anterior
 • necesitatea continuării demersului privind compatibilizarea planurilor de învăţământ ale facultăţilor de drept şi INM,

INM a reiterat, la finalul lunii ianuarie 2013, invitaţia adresată facultăţilor de drept de a participa la o întâlnire de consultare organizată la sediul INM, în data de 28.02.2013, pentru dezbaterea acestor probleme de actualitate, continuând astfel iniţiativa din anul 2012 generată de intrarea în vigoare a NCC.

În deschiderea întâlnirii, doamna director al INM, judecător dr. Octavia SPINEANU-MATEI a adresat mulţumiri celor prezenţi pentru a fi onorat invitaţia, manifestându-şi convingerea că aceste întâniri anuale constituie nu doar o formă de îmbunătăţire a colaborării dintre INM şi facultăţile de drept, ci şi un prim pas în formularea unor soluţii pentru armonizarea curriculei universitare cu planurile de formare iniţială ale INM.

 

 1. Ordinea de zi :
  1. Tematica şi bibliografia concursurilor de admitere la INM şi în magistratură;
  2. Compatibilizarea planurilor de învăţământ ale facultăţilor de drept şi INM, în domeniile CEDO şi Dreptul UE: feedback în urma întâlnirii consultative organizate de INM în 23 februarie 2012.

 

 1. Participanţi :
  1. Reprezentanţii facultăţilor de drept :

Nr.Crt

Universitatea

Reprezentant

1 Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza din Bucureşti Prof.univ.dr. Veronica STOICA,prodecanProf.univ.dr. Nicoleta DIACONU, director Departament de drept public
2 Universitatea Agora, Oradea Conf.univ.dr. Vasile CREŢ
3 Universitatea Babeş Bolyai, Cluj – Napoca Conf. univ. dr. Florin STRETEANU, decan
4 Universitatea Bioterra, Bucureşti Prof.univ.dr.Vasile IANCU
5 Universitatea Constantin Brâncoveanu, Piteşti Prof. univ.dr. Nicolae GRĂDINARU
6 Universitatea de Vest din Timisoara Conf.univ.dr. Lucian BERCEA, decan
7 Universitatea din Bucureşti Lector univ. dr. Traian BRICU
8 Universitatea din Craiova Conf.univ.dr. Daniel GHITA, Prodecan
3 Universitatea din Piteşti Prof.univ.dr. Dumitru DIACONU
10 Universitatea din Oradea Lector univ.dr Florina MOROZAN
11 Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi Asist. univ. dr. Nora Andreea DAGHIE                            Asist. univ. dr. Dragoş Mihail DAGHIE
12 Universitatea Efitimie Murgu,  Reşiţa Lector univ.dr. Irina ORIOL
13 Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj Lector univ.dr. Corina NEGRUŢIU
14 Universitatea George Bacovia, Bacău Conf.univ.dr. Ioan CIOCHINĂ
15 Universitatea George Bariţiu, Braşov Prof. univ.dr. Ion CRAIOVAN
16 Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Conf.univ.dr. Marioara TICHINDELEAN
17 Universitatea Nicolae Titulescu, Bucureşti Conf.univ.dr. Bogdan MICU,decan
18 Universitatea Ovidius din Constanţa Conf.univ.dr. George ŞERBAN, decan       Lector univ.dr. Mariana RADU, prodecanLector univ.dr. Adina PANDELE, prodecan

Lector univ.dr. Marilena MARIN

19 Universitatea Româno-Americană, Bucureşti Lector univ.dr. Oana ISPAS, director Dep. de Ştiinte Juridice
20 Universitatea Spiru Haret, Braşov Prof.univ.dr. Ştefan COCOS
21 Universitatea Spiru Haret, Bucureşti Prof.univ.dr. Mariana RUDĂREANU, director Departament drept
22 Universitatea Spiru Haret, Constanta Conf.univ.dr. Mihnea Claudiu DRUMEA, decan
23 Universitatea Titu Maiorescu, Bucureşti Conf.univ.dr. Gabriela RĂDUCAN
24 Universitatea Titu Maiorescu, Târgu Jiu Conf.univ.dr. Dan VOINEA
25 Universitatea Transilvania din Braşov Conf.univ.dr. Marian DRILEA
26 Universitatea Valahia din Târgovişte Lector univ. dr. Steluţa IONESCU                                 Lector univ.dr. Lavinia VLADILA

 

2.   Reprezentanţi INM:

­   Judecător dr. Octavia SPINEANU-MATEI – director INM;

­   Judecător Ana-Maria GAROFIL – director adjunct INM;

­   Prof. univ. dr. Gabriel BOROI – formator INM cu normă întreagă, titular de disciplină – Drept civil şi drept procesual civil;

­   Beatrice ANDREŞAN-GRIGORIU – formator INM cu normă întreagă, Dreptul UE;

­   Judecător Claudia JDERU – formator INM, CEDO;

­   Simona ŢIŢEICA – şef Departament Concursuri, examene şi politici publice, INM;

­   Cristina GEORGESCU – expert INM, Departament Concursuri, examene şi politici publice;

­   Tania MIU – expert INM, Departament Concursuri, examene şi politici publice;

­   Cosmina VIERIU – expert INM, Departament Concursuri, examene şi politici publice.

 

Ordinea de zi

 

Punctul 1 – Tematica şi bibliografia concursurilor de admitere la INM şi admitere în magistratură

      Dispoziţiile Noului Cod Civil

Cu privire la acest aspect, este necesară continuarea discuţiilor, având în vedere că, în sesiunea 2012 a concursului de admitere la INM, s-a optat pentru includerea parţială a dispoziţiilor noului cod civil în tematica de concurs, aspect ce nu mai poate fi menţinut şi pentru sesiunea 2013.

Aşa fiind, în unanimitate s-a admis că, pentru sesiunea 2013 a concursurilor de admitere, tematica şi bibliografia la disciplina drept civil va fi elaborată integral potrivit noului cod civil.

Luând cuvântul, dl. prof. univ. dr. Gabriel BOROI, a propus ca, pentru asigurarea unui echilibru, spre deosebire de sesiunea 2012, anul acesta să fie elaborate tematici şi bibliografii diferenţiate pentru cele două concursuri – admiterea la INM şi admiterea în magistratură, date fiind traseele diferite pe care le vor urma candidaţii declaraţi admişi la cele două concursuri, în sensul că auditorii de justiţie vor beneficia de o pregătire de doi ani în INM, în timp ce juriştii ce vor fi admişi în condiţiile art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor vor fi judecători sau procurori definitivi.

Totodată, dl. profesor a mai propus simplificarea tematicii pentru concursul de admitere la INM.

Astfel, urmează să fie făcute propuneri în sensul eliminării din tematica acestui concurs a următoarelor instituţii:

-          uzucapiunea

-          garantarea obligaţiilor

-          contractele de donaţie, depozit, împrumut (de folosinţă şi de consumaţie) şi rentă viageră

-          moştenirea testamentară

-          dreptul de opţiune succesorală

 

Dispoziţiile Noului Cod de procedură civilă

Cu privire la acest aspect, discuţia este necesară având în vedere faptul că, în mod tradiţional,

deşi nu există o reglementare legală sau regulamentară în acest sens, bibliografia pentru concursurile şi examenele organizate de către Consiliul Superior al Magistraturii (în continuare CSM ) prin INM are în vedere legislaţia în vigoare la momentul anunţării concursului sau examenului.

Doamna judecător Octavia SPINEANU-MATEI, director INM, a arătat că, similar situaţiilor ivite după intrarea în vigoare a NCC, cele trei variante identificate în ceea ce priveşte tematica şi bibliografia la disciplina Drept procesual civil pentru  concursul de admitere la INM din anul 2013 sunt:

1.  includerea în tematică şi bibliografie numai a vechiului Cod de procedură civilă;

2. includerea în tematică şi bibliografie numai a NCPC;

3. includerea în tematică şi bibliografie parţial a NCPC cât şi a vechiului Cod de procedură civilă.

1. Includerea în tematică şi bibliografie numai a dispoziţiilor vechiului Cod de procedură civilă. În sprijinul acestei variante au fost aduse de căte unii invitaţi următoarele argumente:

 • materia este cunoscută candidaţilor;
 • subiectele ar fi elaborate pe baza unei legislaţii studiate de către candidaţi în timpul facultăţii, dar şi a unei doctrine şi jurisprudenţe consolidate în timp.
 • există facultăţi la care tematica şi bibliografia pentru examenul de licenţă au fost publicate în luna octombrie a anului 2012, optându-se pentru elaborarea acestora exclusiv pe baza vechiului cod de procedură civilă. Având în vedere acest aspect, precum şi faptul că examenul de licenţă se va susţine în luna iunie a anului 2013, timpul rămas pentru asimilarea noii materii, pana la susţinerea concursului de admitere la INM, respectiv august 2013, este unul limitat, creându-se astfel dificultăţi absolvenţilor ce vor candida la admiterea INM.

2. Includerea în tematică şi bibliografie numai a NCPC. Această variantă ar putea fi argumentată de faptul că:

 • unele facultăţi de drept au organizat pe parcursul anului universitar 2012-2013 o serie de module opţionale referitoare la NCPC, incluzând şi în tematica pentru examenul de licenţă dispoziţiile noii reglementări;
 • unele facultăţi de drept au optat pentru o abordare comparativă în cadrul cursurilor a dispoziţiilor cuprinse în vechea şi noua reglementare;
 • în rândul candidaţilor la INM, se regăsesc numeroşi absolvenţi ai promoţiilor anterioare, care, pornind de la menţiunile existente în bibliografia de concurs (potrivit cărora în vederea pregătirii pentru concurs, candidaţii vor putea consulta lucrări de specialitate sau orice altă documentaţie ce va fi  adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data anunţării concursului) au început deja să studieze dispoziţiile NCPC.

 

 1. 3.                  Includerea în tematică şi bibliografie parţial a NCPC cât şi a vechiului Cod de procedură civilă, variantă fundamentată pe faptul că:
 • dispoziţiile vechiului Cod de procedură civilă au fost studiate în facultate de către toţi potenţialii candidaţi şi există doctrină şi jurisprudenţă consolidate;
 • includerea unei părţi din noua reglementare în tematica şi bibliografia pentru concurs ar ţine seama de faptul că, în mod tradiţional, se are în vedere legislaţia în vigoare la momentul publicării anunţului privitor la concurs;
 • reprezintă un prim pas pentru familiarizarea candidaţilor cu dispoziţiile NCPC, mai ales că în INM nu are loc o pregătire teoretică; prin urmare, auditorii de justiţie vor fi instruiţi în privinţa abilităţilor specifice profesiei, presupunându-se că însuşirea cunoştinţelor teoretice s-a realizat deja printr-un efort personal sau pe parcursul anilor de studiu;
 • pregătirea în cadrul INM este una preponderent practică, ceea ce presupune, ca premisă necesară, că auditorii de justiţie stăpânesc temeinic aspectele teoretice. În atare situaţie, este necesar ca viitoarea generaţie de auditori să înceapă asimilarea dispoziţiilor noului cod;
 • caracterul de noutate al reglementării Codului de procedură civilă nu este în sine un motiv pentru excluderea totală din tematică având în vedere faptul că, printre altele, candidaţii la concursul de admitere la INM trebuie să aibă capacitatea de a se adapta unor texte noi de lege şi de a le interpreta;
 • numeroşi viitori candidaţi, cunoscând că tematica şi bibliografia de concurs se stabilesc pe baza legislaţiei în vigoare la data concursului, au început să asimileze noile dispoziţii prin studiu individual;
 • s-ar proceda similar ca în situaţia creată în anul 2012 de intrarea în vigoare a Noului Cod civil.

 

Prin urmare, faţă de toate cele expuse, soluţia considerată în majoritate ca fiind cea mai

potrivită a fost aceea de a se include în tematica şi bibliografia la disciplina Drept procesual civil, atât instituţii care să fie abordate în conformitate cu dispoziţiile vechiului Cod de procedură civilă, cât şi  instituţii care să fie abordate în conformitate cu noua reglementare.

Având în vedere soluţia agreată de principiu, s-a procedat la parcurgerea tematicii concursului de admitere la INM din anul 2012, în vederea identificării:

 • instituţiilor care ar putea fi abordate în conformitate cu noua reglementare,
 • instituţiilor care ar putea fi abordate potrivit vechii reglementări,
 • instituţiilor care ar putea fi eliminate din tematica pentru admiterea la INM sesiunea 2013,
 • instituţiilor care ar putea fi introduse în această tematică.

În urma acestui demers s-a decis formularea următoarelor propuneri cu privire la tematica acestui concurs, în ideea de a propune o tematică echilibrată, care să poată fi parcursă în mod optim de către candidaţi în intervalul de timp rămas la dispoziţie:

 1. 1.      Instituţii ce urmează a fi abordate în conformitate cu dispoziţiile NCPC:
 • Competenţa: competenţa materială, competenţa teritorială, incidente referitoare la instanţa sesizată;
 • Participanţii la procesul civil: instanţa de judecată, părţile, formele participării procurorului în procesul civil;
 • Dispoziţii generale de procedură: principiul disponibilităţii, principiul contradictorialităţii;
 • Executarea silită: contestaţia la executare;
 • Proceduri speciale: ordonanţa preşedinţială, procedura divorţului, procedura partajului
 1. 2.      Instituţii ce urmează a fi abordate în conformitate cu dispoziţiile VCPC:
 • Dispoziţii generale de procedură: actele de procedură, termenele procedurale;
 • Judecata în primă instanţă: etapa scrisă, etapa dezbaterii, deliberarea şi pronunţarea, hotărârea;
 • Căile extraordinare de atac: contestaţia în anulare, revizuirea.
 1. 3.      Instituţii ce urmează a fi eliminate:
 • Competenţa generală a instanţelor judecătoreşti;
 • Executarea silită a obligaţiilor de a face şi a obligaţiilor de a nu face;
 • Procedura necontencioasă;
 • Măsurile asigurătorii.
 1. 4.      Nu au fost identificate capitole a căror introducere în tematică să fie necesară.

Cu privire la tematica şi bibliografia concursului de admitere în magistratură (pentru

juriştii cu 5 ani vechime), concluzia la care s-a ajuns a fost aceea de a se păstra tematica aprobată pentru concursul care a avut loc în ianuarie 2013, urmând ca, în ceea ce priveşte bibliografia, atât dreptul civil cât şi dreptul procesual civil să fie abordate potrivit noilor reglementări. Această soluţie este determinată de faptul că cei recrutaţi prin intermediul acestui tip de concurs vor avea calitatea de judecători/procurori definitivi, sesiunile de formare la care participă în conformitate cu prevederile legale ulterior promovării concursului neavând drept scop pregătirea teoretică a acestora, fiind deci necesară o cunoaştere teoretică temeinică anterioară începerii activităţii în instanţă/parchet.

 

Notă:   Potrivit prevederilor legale şi regulamentare, toate aceste propuneri vor fi supuse dezbaterii Consiliului Ştiinţific al INM şi, ulterior, aprobării Consiliului Superior al Magistraturii, urmând ca tematica si bibliografia de concurs în forma aprobată de Plenul CSM, să fie publicate, împreună cu celelalte informaţii referitoare la concurs, cu cel puţin 60 de zile înaintea datei concursului.

 

 

 

Punctul 2 – Compatibilizarea planurilor de învăţământ ale facultăţilor de drept şi INM, în domeniile CEDO şi Dreptul UE: feedback în urma întâlnirii consultative organizate de INM în 23 februarie 2012.

 

Discuţiile care au vizat acest punct al ordinii de zi au fost moderate de reprezentanţii catedrelor de Dreptul UE şi Jurisprudenţa CEDO din cadrul INM, putând fi sintetizate astfel:

 • D-na Beatrice ANDREŞAN-GRIGORIU, formator cu normă întreagă la disciplina Dreptul UE a reiterat o parte din observaţiile prezentate în cadrul întâlnirii din anul 2012 referitoare la diferenţele de nivel iniţial de cunoştinţe determinate de modul diferit în care această materie este studiată în facultate, în sensul că există în continuare auditori care trebuie instruiţi la nivel de începători, auditori care au cunoştinţe medii în materie, dar şi câţiva – de obicei absolvenţi ai Colegiului Francez – care au un nivel avansat de pregătire.

Doamna formator a mai arătat faptul că începând cu anul de studiu 2012-2013 disciplina Dreptul Uniunii Europene este studiată în INM ca disciplină transversală, ceea ce presupune nu doar necesitatea unei asimilări anterioare a noţiunilor teoretice, dar şi studiul integrat al dreptului UE în celelalte discipline considerate în mod tradiţional fundamentale.

De asemenea, a opinat în sensul că în ceea ce priveşte studierea acestei discipline în mediul universitar ar trebui pus un mai mare accent pe noţiunile de drept substanţial, actualmente apărând ca fiind abordate cu precădere aspectele instituţionale.  În plus, este foarte important ca studentul , respectiv auditorul de justiţie, să ştie cum să cerceteze nu doar legislaţia dar şi jurisprudenţa CJUE şi să se documenteze on-line în acest scop.

 

 • D-na judecător Claudia JDERU, formator la disciplina CEDO în cadrul formării iniţiale INM, a arătat că împărtăşeşte opiniile d-nei Beatrice ANDREŞAN-GRIGORIU, susţinând faptul că ar fi utilă existenţa unui modul în curricula universitară destinat studiului CEDO şi subliniind importanţa acestei discipline. De asemenea, a punctat necesitatea studierii jurisprudenţei CEDO, în concret a unor hotărâri pronunţate de Curtea de la Strasbourg, fără de care studenţii iar apoi auditorii de justiţie se află în imposibilitatea de a face raţionamente corecte.

D-na judecător a subliniat importanţa abordării integrate a acestei materii încă din timpul facultăţii.

De asemenea, a mai arătat că este foarte important ca viitorii judecători şi procurori să cunoască faptul că, atunci când dreptul naţional contravine blocului de convenţionalitate, nu trebuie să aştepte intervenţia legislativului ci trebuie să dea prioritate Convenţiei.

Luând cuvântul, reprezentaţii facultăţilor de drept au punctat modificările operate în curricula universitară în intervalul scurs de la precedenta întâlnire.

Cu toate acestea, a rezultat că există încă o diversitate de abordare în cadrul diferitelor facultăţi de drept, în sensul că: unele facultăţi au introdus ca disciplină obligatorie dreptul UE şi CEDO iar altele au menţinut un caracter opţional sau facultativ acestor discipline; de asemenea, anii de studiu în care se abordează aceaste discipline diferă de la o facultate la alta. Există şi situaţii în care, de pildă, dreptul UE a fost structurat în trei module diferite destinate studiului instituţiilor UE, dreptului substanţial şi respectiv cooperării judiciare.

În final s-a degajat ideea că este necesară continuarea dialogului între facultăţile de drept şi INM pe această temă pentru identificarea celor mai bune soluţii.

S-a formulat şi solicitarea ca INM să transmită propria programă destinată studiului disciplinelor Dreptul UE şi CEDO către facultăţile de drept, solicitare agreată de reprezentanţii celor două catedre.

În final, conducerea INM a adresat mulţumiri tuturor participanţilor şi a exprimat convingerea că întâlnirea periodică va fi benefică în continuare atât INM cât şi facultăţilor de drept.

 

 

 

Întocmit,

Tania Miu – expert INM

 

  7 Responses to “Trageti voi concluziile!”

 1. Am avut super multa treaba. Diseara ma bag si eu la dezbatere! :)

 2. Trageti voi concluziile…

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>