Apr 242015
 
 24 aprilie 2015  Posted by at 12:27 pm Spete Tagged with: , ,  No Responses »
spetee

Prin cererea înregistrată la data de 10.05.2013, reclamantul A a chemat în judecată pe B şi C, solicitând constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare încheiat între pârâţi, având ca obiect imobilul proprietatea reclamantului.

În cursul judecăţii în primă instanţă, D a formulat cerere de intervenţie accesorie. Intervenientul a arătat că înţelege să susţină apărarea pârâtului B, în calitatea acestuia de cumpărător al imobilului. În motivarea cererii, D a susţinut că este proprietarul apartamentului vecin celui în litigiu, ambele apartamente fiind naţionalizate în baza aceluiaşi act normativ, astfel că o soluţie pronunţată împotriva lui B ar putea avea consecinţe juridice şi

continuare ...

Apr 242015
 
 24 aprilie 2015  Posted by at 12:21 pm Spete Tagged with: , ,  No Responses »
practica procedura civila - invocarea nulitatii minutei

Într-un proces început la 15.09.2013, judecătorul fondului, după deliberare, a scris următoarea minută: „Respinge acţiunea ca nefondată. Irevocabilă”. Partea interesată, printre alte motive din calea de atac, a invocat nulitatea minutei pentru lipsa numelor, prenumelor, codurilor numerice personale şi domiciliilor părţilor (toate fiind persoane fizice), precum şi pentru greşita indicare a căii de atac. Instanţa de control judiciar:   [...]

Apr 242015
 
 24 aprilie 2015  Posted by at 11:58 am Spete Tagged with: , ,  No Responses »
practica procedura civila - exceptiile

Prin cererea înregistrată la data de 15.04.2013, reclamantul A a chemat în judecată pe B, solicitând anularea contractului de vânzare încheiat între el şi pârât, având ca obiect un imobil. La primul termen de judecată niciuna din părţi nu s-a prezentat, instanţa dispunând suspendarea cauzei potrivit art. 411 alin. 1 pct. 2 NCPC. La repunerea pe rol [...]

Apr 242015
 
 24 aprilie 2015  Posted by at 11:35 am Spete Tagged with: , ,  No Responses »
practica procedura civila - competenta materiala

Prin cererea inregistrată la tribunal, la data de 1.04.2013, reclamantul A a chemat în judecată, pe pârâţii B, C şi D, solicitând instanţei să-i oblige să lase în deplină proprietate şi paşnică posesie apartamentele aflate in aceeaşi clădire situată în Bucuresti, după cum urmează: Ap.1 (aflat la parterul clădirii şi deţinut de B), Ap.2 (aflat la etajul 1 [...]