Apr 242015
 
 24 aprilie 2015  Posted by at 12:27 pm Spete Tagged with: , ,  No Responses »
spetee

Prin cererea înregistrată la data de 10.05.2013, reclamantul A a chemat în judecată pe B şi C, solicitând constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare încheiat între pârâţi, având ca obiect imobilul proprietatea reclamantului.

În cursul judecăţii în primă instanţă, D a formulat cerere de intervenţie accesorie. Intervenientul a arătat că înţelege să susţină apărarea pârâtului B, în calitatea acestuia de cumpărător al imobilului. În motivarea cererii, D a susţinut că este proprietarul apartamentului vecin celui în litigiu, ambele apartamente fiind naţionalizate în baza aceluiaşi act normativ, astfel că o soluţie pronunţată împotriva lui B ar putea avea consecinţe juridice şi

continuare ...

Apr 242015
 
 24 aprilie 2015  Posted by at 12:21 pm Spete Tagged with: , ,  No Responses »
spetee

Într-un proces început la 15.09.2013, judecătorul fondului, după deliberare, a scris următoarea minută: „Respinge acţiunea ca nefondată. Irevocabilă”.

Partea interesată, printre alte motive din calea de atac, a invocat nulitatea minutei pentru lipsa numelor, prenumelor, codurilor numerice personale şi domiciliilor părţilor (toate fiind persoane fizice), precum şi pentru greşita indicare a căii de atac. Instanţa de control judiciar:

 

da-ti cu parerea si afla raspunsul corect: 

Start
Felicitări - ați completat chestionarul . Scorul dumneavoastră este %%SCORE%% din totalul de %%TOTAL%%. Performanța dumneavoastră a fost notată cu %%RATING%%
Răspunsurile dumneavoastră sunt evidențiate mai jos.
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
1Final
Întoarcere

Apr 242015
 
 24 aprilie 2015  Posted by at 11:58 am Spete Tagged with: , ,  No Responses »
spetee

Prin cererea înregistrată la data de 15.04.2013, reclamantul A a chemat în judecată pe B, solicitând anularea contractului de vânzare încheiat între el şi pârât, având ca obiect un imobil.

La primul termen de judecată niciuna din părţi nu s-a prezentat, instanţa dispunând suspendarea cauzei potrivit art. 411 alin. 1 pct. 2 NCPC.
La repunerea pe rol a cauzei, pârâtul B a invocat următoarele incidente:

– între aceleaşi părţi se desfăşoară un proces având acelaşi obiect şi aceeaşi cauză, aflat în faţa instanţei de apel; – între aceleaşi părţi s-a mai pronunţat o hotărâre judecătoreasc

continuare ...

Apr 242015
 
 24 aprilie 2015  Posted by at 11:35 am Spete Tagged with: , ,  No Responses »
spetee

Prin cererea inregistrată la tribunal, la data de 1.04.2013, reclamantul A a chemat în judecată, pe pârâţii B, C şi D, solicitând instanţei să-i oblige să lase în deplină proprietate şi paşnică posesie apartamentele aflate in aceeaşi clădire situată în Bucuresti, după cum urmează: Ap.1 (aflat la parterul clădirii şi deţinut de B), Ap.2 (aflat la etajul 1 al clădirii şi deţinut de C), Ap.3 (aflat la etajul 2 al clădirii şi deţinut de D).

În motivarea acţiunii reclamantul a aratat că înţelege să-şi dovedească dreptul de proprietate invocat cu titlul – contractul de vânzare-cumpărare nr.X – prin care defunctul său tată a cumpărat întrega clădire ce face obiectul prezentei cereri.

Reclamantul

continuare ...